welcome to Umu Numo ..................................................
Umuofeke | Umunagbala | Umuwosha | Umuogwara | Umuchima <> Duru na Okiri | Umuanunu | Eze na Obom | Umuaro | Ofor Owerre na Ofor Ama
Nigeria time
UmunuMail .......
 
Home :: Schools :: Leadership :: Igbo Names :: Privacy : Weather | Village | Body Parts | Technology | Transportation | Education

Conversation......................DICTIONARY

Basic words to use when you are in Igbo land

Kedu - How are you; Kedu ka imere - How are you doing.
Kedu ebe isi - Where are you from.
Kedu aha gi - What is your name.
Ibiala - Welcome.
Kedu ebe ina aga - Where are you going.
Mu na aga Umunumo - I am going to Umunumo.
Ima uzo - Do you know the road.
Nba - No.
Eh - Yes.
Anama aga airport - I am going to the airport.
Ina apu apu" Are you traveling out?

Mu na aga Owerri - I am going to Owerri.
Biko ima oge ugbo elu ga ahapu? Please do you know when the flight is leaving?
Elekere Iri nke ututu - 10:00 am in the morning.
Owu ego ole ka ana eji aga Owerri? How much is it to Owerri?
Akpa ego iri or Puku Iri - N10000.00.
Ego ya di onu -The fare is expensive.
Kedu otu mu ga eji aga umunumo ma mu rute Owerri? How can I get to Umunumo when I reach Owerri?
Iga akpo onye ga abia kworo gi - You have to call someone to pick you.
Iga akpo onye ga abia kworo gi? - Would you call someone to pick you?
Enweghi onye mu ma - I do not know anyone.
Iga agba ugbo ala - You have to take a taxi.
Onye ugbo ala oga am ebe mu na aga? Would the taxi driver know where I'm going?
Iga agwa ya ebe ina eje / aga - You have to tell him/her where you are going.
Ekele ngi - I thank you.

More Conversation Topics
________________________________


Do you have anything to contribute? Send it to: webmaster@umunumo.com.

Thanks!

More conversation on: Weather | Village | Body Parts | Technology | Transportation | Education


Search Umunumo or the web powered by FreeFind

Site search Web search

© 2005 umunumo.com. All rights reserved.
Phone: 718 636-5072