welcome to Umu Numo ..................................................
Umuofeke | Umunagbala | Umuwosha | Umuogwara | Umuchima <> Duru na Okiri | Umuanunu | Eze na Obom | Umuaro | Ofor Owerre na Ofor Ama
Nigeria time
 
Home :: Schools :: Leadership :: Igbo Names :: Privacy


Beatrice Ezinne Ezeigwe


Ngbe Jesus na agahari na ozara na esi sa ozi oma, owe fu ndi na azu ahia na ulo nso Jerusalem. Obara mba, otiri nkpu, egwu turu ya, ogbalaga
Ulo nso mu abughi maka izu ahia, obu so ulo ekpere
Ezigbo nwannem, nyema aka, nyeme aka nke udo (2 times)
Ekwere mu na chineke, na ndumu nine, onye kwerre na chineke nna welie aka ya elu!
Ifeany Chukwu, ifeanyi Chinekee, onweghi ehie na anyi Chukwu na ezi, na ezi, onweghi ihe na anyi Chukwu na ezi na ezi.

Beatrice Ezinne Ezeigwe
1927-2007

In Memory of Mama who lost her battle with diabetes in June 2007. Mama is loved and missed by all that knew her. Mama is now back with her husband and her son, Gerry Ezeigwe who passed just three months. I miss you all, and know that you are at peace.

May God bless Papa, Mama and Dede Gerry! I love you all and will see you again on the day of resurection by the special grace of our Lord Jesus Christ. Amen!

Jude Ezeigwe

Direction to Ezinne's home: Fly to Lagos from any place in the world. Then take Virgin Nigeria local flight to Owerri. Take a taxi to Ibeafor Umunumo. If you have questions, please feel free to contact Mr. Kevin Anyanwu@011-234 804-418-1304

Burial Date: July 27th, 2007


Search Umunumo or the web powered by FreeFind

Site search Web search

© 2005 umunumo.com. All rights reserved.
Phone: 718 636-5072