welcome to Umu Numo ..................................................
Umuofeke | Umunagbala | Umuwosha | Umuogwara | Umuchima <> Duru na Okiri | Umuanunu | Eze na Obom | Umuaro | Ofor Owerre na Ofor Ama
Nigeria time
UmunuMail ......
 
Home :: Schools :: Leadership :: Igbo Names :: Privacy

Weather & Conversation for JJC (Traveler) (DICTIONARY)
Weather - Ubochi.
Anwu na acha ta - The sun is shining today.
Mmiri na ezo - It is raining.
Kedu ihe mmiri ji ezo - Why is it raining.
Oge udu mmiri - Rainny season period
Ubochi taa di mma - Today's weather is good.
Ubochi taa adighi mma - Today's weather is not good.
Ugbua bu oge Okochi - This time is dry season.
Mmiri adighi ezo - There is no rain.
Ugbua bu oge uguru - This is harmattan period.
Kedu ihe bu uguru - What is harmattan.
Oguru bu ngbe ikuku di oyi; nke gwara aja na efe bata na ime obodo Nigeria site na mba Sahara - The harmattan is a dry and dusty wind that blows into Nigeria from Sahara.
Kedu ihe bu Sahara - What is Sahara.
Sahara bu ala uzuzu - Sahara is a sandy place.
Kedu oge Oguru na atu na Umunumo - When is harmattan period in Umunumo.
Oguru na atu na owa November ruo March - Harmattan is from November to March.
Biko kedu maka echi - Please how about tomorrow.
Mmiri oga ezo echi ka anwu oga acha - Will it rain tomorrow or will it be sunny.
Anyi amaghi maka echi - We do not know about tomorrow.
Nani Chukwu ma maka echi - Only God knows about tomorrow.
Oge iga abia Umunumo, biko were kwe umberella - When you are coming to Umunumo, please bring your umbrella.
Biko weta kwa efe na eche oyi - Please bring heavy garment.
Kedu ihe unu na eme ngbe Uguru - What do you do during harmattan.
Anyi na aru Oka; na ara ube - We roast corn and eat pea.
Abali gbara ochichi - Night is dark.

Do you have anything to contribute? Send it to: webmaster@umunumo.com.

Thanks!


Uguru - Hamartan

Abali - Night
 

Udu mmiri - Rainy Season

 

More conversation on: Weather | Village | Body Parts | Technology | Transportation | Education


Search Umunumo or the web powered by FreeFind

Site search Web search

© 2005 umunumo.com. All rights reserved.
Phone: 718 636-5072